Pārlekt uz galveno saturu

Bioenerģijas laboratorija

Bioenerģijas laboratorijā strādā:


Dr.sc.ing. Vilis Dubrovskis, Bioenerģijas laboratorijas vadītājs, vadošais pētnieks, (vilisd@inbox.lv)


Mg.sc.ing., Imants Plūme, lektors, (imants.plume@lbtu.lv)


Mg.sc.ing., Indulis Straume, lektors, (indulis.straume@lbtu.lv)

LBTU Tehniskās fakultātes Enerģētikas institūta Bioenerģijas laboratorijā tiek veikti pētījumi, kas ir saistīti ar biogāzes potenciāla noteikšanu un biogāzes ieguves procesa optimizāciju no dažādām biomasām:

  • mājlopu kūtsmēsliem;
  • dažāda veida enerģētiskajiem kultūraugiem;
  • mežsaimniecības atlikumiem – lapas, mizas, ceļu apauguma (kārkli, koksne);
  • celulozes izstrādājumiem – dažāda veida papīra izstrādājumi.

Bioenerģijas laboratorijā ir pieejami dažāda veida bioreaktori – 0,75 un 5 litru vienreiz iepildāmie bioreaktori un nepārtrauktas darbības četru sekciju bioreaktori (40 litri).


Vienreiz iepildāmie 0.75 litru bioreaktori krāsnī termostatā SNOL


Četru sekciju 40 litri bioreaktors

Bioenerģijas laboratorijā var veikt biomasu fizikālās analīzes – noteikt: pilnās sausnas, sausās organiskās vielas un pelnu sastāvu biomasā.

Analīzes tiek veiktas pēc ISO 6496:1999 standarta. Pieejamās laboratorijas iekārtas.

Laboratorijas iekārtas

Marka

Mērapjoms

Absolūtā kļūda

Laboratorijas svari

KEM FKB 16K02

1-16 000 g

±0.2 g

Svari pilnās sausnas satura noteikšanai

Shimadzu MOC-120H

0-25 g; 120 OC

±0.001 g

Gāzes analizators

Gasboard – 3200L

0-100 %

±0.5 %

Stacionārs pH indikators

JENCO transmiter 692

0-14 pH

0.02 pH

Mufeļkrāsns

Naberthem B170

550 OC

 

Krāsns-termostats

SNOL67/350 LN

38 OC

 


Svari, pilnās sausnas satura noteikšanai Shimadzu MOC-120H


Mufeļkrasns, pelnu noteikšanai Naberthem B170


Gāzes analizators Gasboard 3200L.