Pārlekt uz galveno saturu

Mēs rakstām

Šad tad top kāds raksts, pētījums vai tml., ko īsti nevar īsti pieskaitīt ne mācību materiāliem, ne zinātniskajām publikācijām. Daži no tādiem garadarbiem tiks ievietoti šajā mājas lapas sadaļā.

Pētījuma atskaite
Rubenis A., Berjoza D., Grīslis A., Francis I. Latvijas nacionālā elektrotransportlīdzekļu uzlādes tīkla izveidošanas analīze. Rīga, 2016. – 70 lpp.

Monogrāfijas
Berjoza D., Dukulis I. Elektroenerģijas izmantošana spēkratos Latvijā. Zinātniskā monogrāfija. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2013. 426 lpp. ISBN 978-9984-849-33-1.
Berjoza D., Jurgena I. Research of the Exploitational and Infrastructural Parameters of Electric Vehicles. Monograph. Jelgava: LLatvia University of Life Sciences and Technologies, 2013. 163 p. ISBN 978-9984-849-34-8.

Pielikums Izmērs
Petijums.pdf 3.84 MB
Monografija.pdf 28.78 MB
Monograph.pdf 8.68 MB