Pārlekt uz galveno saturu

Enerģētikas institūts (EI)

EI

Pētniecības virzieni:

 • alternatīvās enerģijas avoti un iekārtas;
 • enerģiju taupošas tehnoloģijas;
 • tehnoloģisko procesu modelēšana un automatizācija;
 • elektriskās piedziņas ekspluatācijas drošums;
 • mākslīgā intelekta teorija un praktiskie pielietojumi;
 • biomasas konversija un enerģētika;
 • siltumapgāde un apsildes procesu modelēšana;
 • studiju organizācija un didaktika.

Studiju  kursi 2. līmeņa profesionālā bakalaura studiju programmā "Lietišķā enerģētika" nodarbību pilna un nepilna laika plānojumam:

nozares profesionālās specializācijas kursi:
datorgrafika, elektriskie un neelektriskie mērījumi, lietišķā elektrotehnika, elektrodrošība, teorētiskā elektrotehnika, siltumzinību teorētiskie pamati, siltumapgādes avoti, elektriskās mašīnas un elektropiedziņa, alternatīvā enerģētika un energoekonomika, lietišķā elektronika un sakaru tehnika, elektriskā apgaismošana un elektrotehnoloģija, elektroapgāde un tarifi, elektrotehniskie materiāli, automātikas pamati, automātiskā elektropiedziņa, elektroiekārtu ekspluatācija, energoapgādes sistēmu ekspluatācija;

specializācijas – "elektroapgāde" kursi: 20 un 0.4 kV sadales tīkli, elektromagnētiskie pārejas procesi, elektroiekārtu montāžas tehnoloģija, siltumapgādes sistēmu projektēšana, elektrostacijas un tīkli, elektroiekārtu remonts, releju aizsardzība un automātika, elektroapgādes tehnoloģija;

specializācijas – "energoekonomika" kursi: energoekonomika, apsildes sistēmu ekspluatācija, uzņēmējdarbība enerģētikā, elektroapgādes ekonomika, elektroiekārtu ekspluatācijas ekonomika, datorizētā uzskaite un norēķini.

Studiju kursi LBTU inženiertehnisko specialitāšu bakalaura studiju programmās: nodarbību pilna un nepilna laika plānojumam:

 • TF – elektrotehnika, automatizācija, darbmašīnu vadības sistēmas.
 • MF – elektrotehnika un rūpniecības elektronika, kokapstrādes automatizācija
 • PTF – elektrotehnikas pamati, automatizācija,
 • ITF – elektrotehnika un elektronika, mikroprocesoru vadības sistēmas, automātikas pamati;
 • VBF – vispārīgā elektrotehnika.

Studiju kursi LBTU inženiertehnisko specialitāšu maģistru studiju programmās:

 • datorgrafika enerģētikā, elektroiekārtu drošums, alternatīvā enerģētika, tehnoloģisko procesu automatizācija, elektroiekārtu atbilstība un sertifikācija, automātisko sistēmu modelēšana, lauksaimniecības objektu elektroapgāde, energoresursi, regulējamā automātiskā elektropiedziņa, elektropiedziņa un vadība, ražošanas datorvadības sistēmas 1, mikroprocesoru vadības sistēmu projektēšana.

Materiāli tehniskais nodrošinājums: LBTU TF studiju bāze; EI divpadsmit mācību laboratorijas

 • 301 – Ciparu elektronikas laboratorija;
 • 302 – Atjaunojamās enerģijas laboratorija;
 • 304 – Elektropiedziņas un siltumprocesu laboratorija;
 • 308 – Elektromontāžas un ekspluatācijas laboratorija;
 • 309 – Elektromērījumu laboratorija;
 • 312 – Datormodelēšanas laboratorija;
 • 316 – Elektrotehnikas laboratorija;
 • 319 – Vispārīgās elektrotehnikas laboratorija;
 • 321 – Automātikas laboratorija;
 • 322 – Elektronikas laboratorija.
 • 516; 519 – Alternatīvās enerģētikas laboratorija;
 • 534 – Siltumprocesu laboratorija.

Laboratorijas iekārtas: 

elektriskajiem mērījumiem, elektrotehnikai, elektronikai, elektriskajām mašīnām un elektropiedziņai, elektrotehnoloģijai, elektromontāžai, automātikai un tehnoloģisko procesu automatizācijai, siltumprocesiem un siltumapgādei, datorvadībai un datormodelēšanai.

Svarīgākās aktivitātes:

 • 2011.g. novembrī aizstāvēta doktora disertācija inženierzinātnēs – A.Laizāns "Notekūdeņu aerācijas inženiersistēmas modelēšana un optimizācija", darba zinātniskais vadītājs A.Šnīders.
 • 2012.g. maijā notika LEI organizētā starptautiskā zinātniskā konference "Engineering for Rural Development".
 • 2012.g. jūnijā aizstāvēta doktora disertācija inženierzinātnēs – V.Osadčuks "Autonomās kombinētās elektroapgādes vadības sistēmu modelēšana", zinātniskais vadītājs A.Galiņš.
 • Ar LBTU Senāta lēmumu (Nr. 8-207, 09.12.2015) Lauksaimniecības enerģētikas institūts (LEI) pārdēvēts par Enerģētikas institūtu (EI).