Pārlekt uz galveno saturu

Lauksaimniecības mašīnu mehānikas zinātniskā laboratorija

Lauksaimniecības Mašīnu Mehānikas Zinātniskā laboratorija (LMMZL) ir LBTU Tehniskās fakultātes Mehānikas institūta struktūrvienība. LMMZL veic fundamentālos un lietišķos pētījumus Lauksaimniecības inženierzinātnes apakšnozarē.

LMMZL tika izveidota 1962. gada sākumā un tās zinātniskais darbs toreiz tika organizēts divos galvenajos virzienos: mehānismu projektēšanas un aprēķināšanas pamatjautājumu pētīšana; lauksaimniecības tehnikā pielietojamo hidroficēto mehānismu analīze un sintēze.
Pēdējos 25 gadus LMMZL veikusi dažādus pētījumus atjaunojamās enerģijas izmantošanas jomā. Veikti pētījumi ar biomasas materiāliem, to kondicionēšanas (smalcināšanas, briketēšanas, granulēšanas) iespējām, noteiktas enerģētisko augu fizikāli mehāniskās īpašības un veidoti mehanizācijas līdzekļu prototipi bio-kurināmā kondicionēšanai.

Viens no lielākajiem pēdējā laikā īstenotajiem projektiem ir realizēts ar VIAA un ERAF palīdzību, tā nosaukums ir "Mehanizācijas līdzekļu izstrāde enerģētisko augu kurināmā kondicionēšanai". 

Vairāk par projektu lasiet šeit.