Pārlekt uz galveno saturu

TF studentu un maģistrantu zinātniskā konference

Konference notiks 2024. gada 19. aprīlī.

plkst. 9:00 karjeras konsultantu dalībniekiem, plkst. 10:00 inženierzinātņu dalībniekiem.

Raksta apjoms – 5 - 6 lpp. Tikai atbilstoši veidnes un labas valodas prasībām publicēšanai sagatavotie raksti tiks ievietoti TF mājas lapas sadaļas "Konferences" apakšsadaļā "TF studentu un maģistrantu zinātniskā konference".

Prasības karjeras konsultantu sekcijai

Rakstu iesūtīšanas termiņš: 6. - 8. aprīlis

Karjeras konsultantu sekcijas dalībnieki rakstus ievieto e-studiju vidē studiju kursā Pētnieciskā darba metodoloģija II vai iesūta TF asoc. profesorei Nataļjai Vronskai uz e-pastu natalja.vronska@lbtu.lv ar norādi, ka ir saskaņots ar vadītāju.

Konferences rakstu sagatavošanas veidne pedagoģijas/ karjeras konsultantu sekcijās

Prasības inženierzinātņu sekcijai

Pēdējais rakstu iesūtīšanas termiņš - 1. aprīlis. Raksti jāiesūta TF profesoram Dainim Berjozam uz e-pastu dainis.berjoza@lbtu.lv

Konferences rakstu sagatavošanas veidne inženierzinātņu sekcijā

Inženierzinātņu sekcijas 2023. gada programma