Pārlekt uz galveno saturu

Mehānikas institūts (MI)

MI_2022

Mehānikas institūts ir izveidots 01.09.1997. gadā, apvienojot Mašīnu projektēšanas un Mehānikas katedras.

Mašīnu projektēšanas katedra tika izveidota 1993. gada septembrī uz Tehniskās grafikas un Materiālu stiprības un mašīnu elementu katedru bāzes. Katedru vadīja profesors Guntars Uzkliņģis. Tehniskās grafikas katedra izveidota 1952. gadā. Katedras pirmais vadītājs bija docents Kārlis Zālīte. Tehniskās grafikas katedras mācībspēki galvenokārt nodarbojās ar mācību metodisko jautājumu risināšanu. Materiālu stiprības un mašīnu elementu katedra izveidota 1944. gada novembrī pie LLA Lauksaimniecības mehanizācijas fakultātes (Rīgā). Katedras dibinātājs un pirmais vadītājs – profesors tehnisko zinātņu doktors Arvīds Leppiks (1889-1965), kas 1919. gadā bija arī viens no pirmajiem Latvijas Universitātes Lauksaimniecības nodaļas mācību spēkiem.

No Augstākās matemātikas katedras 1949. gadā veidojās Teorētiskās mehānikas katedra, kura 1959. gadā tika pārdēvēta par Mehānikas katedru. Tās vadītājs docents Oļģerts Ozols deva lielu ieguldījumu katedras izaugsmē.

1962. Gadā Mehānikas katedras struktūrā tika izveidota Lauksaimniecības mašīnu mehānikas zinātniskā laboratorija, kuras pētnieki ir kļuvuši par Mehānikas institūta pedagogiem.

Mehānikas institūta veidošanās shēma

 

MI_struktūrshēma