Pārlekt uz galveno saturu

Studiju kursi

Mācībspēks

LTI docētie studiju kursi 2022./2023. studiju gadā

Kaspars Vārtukapteinis

Ievads studijās, Lauksaimniecības mašīnas I, Lauksaimniecības mašīnas II, Lauksaimniecības mašīnas III, Tehnoloģiskā profesionālā prakse, Lauksaimniecības mašīnu teorija I, Lauksaimniecības mašīnu un spēkratu teorija, Lauksaimniecības tehnoloģijas, Kartupeļu un dārzeņu ražošana, Specializētās tehnoloģijas, Lauksaimniecības inženierzinātne un vide, Bakalaura darbs, Maģistra darbs.

Jānis Palabinskis Lauksaimniecības mehanizācija, Lauksaimniecības tehnika, Lauksaimniecības tehnoloģijas, Graudu kaltēšana un glabāšana, Lauksaimniecības mašīnas, Lauksaimniecības mašīnas I, Lauksaimniecības mašīnas II, Lauksaimniecības mašīnas III, Zāles lopbarības ražošana, Specializētās tehnoloģijas, Augkopības produkcijas kondicionēšana, Tehnoloģiju projektēšana, Bakalaura darbs, Maģistra darbs.

Juris Priekulis

Lopkopības mehanizācija, Tehnikas izmantošanas ekonomika, Lauksaimniecības tehnoloģijas, Lopkopības tehnoloģijas, Specializētās tehnoloģijas, Pētījumi lauksaimniecības inženierzinātnēs, Lauksaimniecības inženierzinātne un vide, Bakalaura darbs, Maģistra darbs.
Māris Mangalis Lauksaimniecības mehanizācija, Lauksaimniecības tehnika, Lauksaimniecības tehnoloģijas, Lopkopības mehanizācija I, Lopkopības mehanizācija II, Kūtsmēslu izvākšana un uzkrāšana, Slaukšana un piena pirmapstrāde, Pētījumi lauksaimniecības inženierzinātnēs, Lopkopības menedžments, Lauksaimniecības pamati, Tehnoloģiskā mācību prakse, Inženierdienesta profesionālā prakse, Bakalaura darbs, Maģistra darbs.

Lauksaimniecības tehnikas institūta pārziņā ir šādas studiju programmas:

  • Akadēmiskās bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecības inženierzinātne" studiju apakšprogramma "Lauksaimniecības tehnika" (vadītājs profesors Kaspars Vārtukapteinis, tālr. 29250437, e-pasts: kaspars.vartukapteinis@lbtu.lv).
  • Akadēmiskās maģistra studiju programmas "Lauksaimniecības inženierzinātne" apakšprogramma “Lauksaimniecības tehnoloģijas un tehnika” (vadītājs profesors Jānis Palabinskis, tālr. 29397259, e-pasts: janis.palabinskis@lbtu.lv).
  • Doktora studiju programmas "Lauksaimniecības inženierzinātne" apakšprogramma "Lauksaimniecības tehnika" (vadītājs profesors Juris Priekulis, tālr. 29422708, e-pasts: juris.priekulis@lbtu.lv).