Pārlekt uz galveno saturu

LLU Tehniskajai fakultātei – 70

Attēla autors: No LLU arhīva

«Mehs» – tas ir dzīvesveids, pat diagnoze. Ar šādiem vārdiem LLU Tehniskās fakultātes plašo saimi salidojumā uzrunāja dekāns Ilmārs Dukulis. Šogad «mehi» atzīmē savu septiņdesmito jubileju. To nosvinēt bija ieradušies dažādu paaudžu vīri, kuru vidū manīja arī pa kādai dāmai.

Savus darba gadus un sasniegto kopā ar absolventiem atminējās fakultātes bijušie dekāni Olafs Brinkmanis, Valdis Dzelde, Māris Ķirsis un Kaspars Vārtukapteinis. Netika aizmirsti arī tie, kuri nu jau ir aizsaulē. Dekāni piemiņai saņēma jubilejas medaļu, kas izgatavota turpat fakultātē.

Atmiņās dalījās arī bijušie prodekāni Antoņina Čukure jeb ««mehu» mamma», Ludis Pēks, Jānis Avotiņš un Kārlis Počs. Kaut neviens vairs neatceroties, kā radusies rīme «Avotiņš un Ludis Pēks – tas ir mūsu dzinējspēks!», daudziem «mehiem» tā joprojām ir prātā. Savukārt skudriņām pār kauliem skriet lika brīdis, kad visa LLU Lielā aula, kājās stāvot, vienojās «Mehu himnā».

Salidojumā piedalījās arī saldenieks Juris Zgirskis un tagadējais rīdzinieks Agris Goldmanis. Abi 1984. gadā iestājās toreizējā Lauksaimniecības mehanizācijas fakultātē, cerēdami, ka nevajadzēs iet armijā – LLA toreiz bija vienīgā augstākās izglītības iestāde, no kuras armijā neņēma. Tomēr tieši 1984. gadā viss mainījās, un puiši varēja atgriezties augstskolas solā tikai pēc tam, kad divus gadus bija staigājuši armijas zābakos.

Izstudējis lauksaimniecības mehanizāciju, Juris šajā jomā turpina darboties joprojām, vadot savu lauksaimniecības tehnikas remontdarbnīcu. Savukārt Agris strādā namu apsaimniekošanas uzņēmumā. Abi spriež – studijas «mehos» ir iemācījušas plašāk domāt un to, kā atrast vajadzīgo informāciju. Juris pat teic – visu, ko māca augstskolā, nevar un nemaz nevajag atcerēties, jo īstā mācītāja ir dzīve. Agris piebilst – «mehi» bieži vien sakot, ka diendienā kalta augstākā matemātika un integrāļi pēc tam dzīvē nekur nebūs vajadzīgi. Taču draugi ir pārliecināti – nevar būt, ka tie neko nedod, jo matemātika attīsta loģisko domāšanu, paplašina redzesloku un «pelēkajā masā rodas vairāk rieviņu».

Īsta dzīves skola studiju laikā bijusi kopmītņu vide. Juris arī teic – Jelgava turpina būt par viņa otrajām mājām. Un kā nu ne, ja šeit studiju laikā viņš «putriķos» atradis sievu, turklāt ik gadu tiek organizēti salidojumi, kuros interesantās sarunās tiekas studiju biedri. 

Svinīgās daļas gaitā tika sumināti arī esošie un bijušie fakultātes darbinieki. «Mehus» svētkos sveica arī LLU Tautas deju ansamblis «Kalve» un jauktais koris «Riti». Tikšanās ar kursabiedriem, draugiem un pasniedzējiem turpinās Tehniskajā fakultātē.

Pievienots 21/03/2015