Pārlekt uz galveno saturu

Noslēgusies 14. starptautiskā zinātniskā konference “Inženierzinātne lauku attīstībai"

Attēla autors: J. Palabinskis

No 20. līdz 22. maijam Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Tehniskajā fakultātē notika 14. starptautiskā zinātniskā konference “Engineering for Rural Development", kas pulcēja zinātniekus un nozaru pārstāvjus gan no Latvijas, gan citām valstīm, lai prezentētu jaunāko pētījumu atziņas inženierzinātnēs un analizētu to ietekmi uz lauku attīstību.

Konferences mērķis bija jaunāko pētījumu prezentēšana un diskusiju veicināšana par lauksaimniecības inženierzinātņu, enerģētikas, jaunāko tehnoloģiju un mašīnu ražošanas tematiem. Konferences sagatavošanā piedalījušies 294 dalībnieki, gan kā zinātnisko rakstu autori, programmas komitejas locekļi, gan recenzenti.

Kopumā konferencē piedalījās pārstāvji no 13 valstīm. Vislielākais dalībnieku skaits bija no Latvijas (159), Čehijas (50), Lietuvas (31), Polijas (18) un Krievijas (16). Konferencē pārstāvētas ne tikai augstskolas, bet arī dažādi institūti, kuri nodarbojas ar zinātniskajām izstrādēm.

Konferences darbs norisinājās vairākās sekcijās: lauksaimniecības mašīnas un vadība, inženiertehnoloģijas, mehāniskie transportlīdzekļi un degviela, enerģētika un automātika, materiālzinātne, biomasas un lauksaimniecības emisijas, inženierizglītība un menedžments. Turklāt, kā ziņo konferences organizatori, šogad palielinājies pētījumu skaits par lauksaimnieciskās emisijas jautājumiem un materiālu zinātni, kurai pat izdalīta atsevišķa sekcija.

Jāatzīmē, ka konferencei tika pieteikti un iesūtīti 172 raksti, no kuriem apstiprināti 135, kuri arī iekļauti konferences rakstu krājumā.

"Lai veicinātu konferences rakstu krājuma kvalitāti (izdevums iekļauts Elsevier SCOPUS un Thomson Reuters Web of Science datu bāzēs), katru rakstu recenzēja vismaz 2 dažādi recenzenti, no kuriem viens bija citas valsts zinātnieks. Jāatzīst, ka šajā gadā audzis rakstu noformēšanas līmenis un kvalitatīvāks kļuvis recenzēšanas process, iespējams, tāpēc tik liels rakstu neapstiprināšanas procents," atklāj konferences programmas komitejas priekšsēdētājs Aivars Āboltiņš.

Konference tika organizēta arī kā īpašs veltījums TF 70 gadu jubilejā. Tās plenārsēdē LLU studiju prorektors Kaspars Vārtukapteinis ziņoja par lauksaimniecības inženierzinātnes izglītības un zinātnes attīstību Latvijā.

Pievienots 23/05/2015