Pārlekt uz galveno saturu

15. starptautiskā zinātniskā konference "Engineering for Rural Development"

Attēla autors: J. Palabinskis

No 25 maija līdz 27 maijam LLU Tehniskajā fakultātē notika 15 starptautiskā konference "Inženierzinātne lauku attīstībai". Ja savas darbības sākumā tā bija ,lielākoties , orientēta uz LLU un tuvāko valstu tehnisko fakultāšu zinātniekiem, tad, palielinoties pieredzei, kvalitātei un atpazīstamībai, konference pārauga LLU ietvaru un tagad jau kļuvusi par ievērojamu notikumu visas Latvijas inženierzinātnes mērogā.

Šajā jubilejas konferencē dalību ņēmuši 24 valstu zinātnieki, kas pārstāv 89 dažādas zinātniskās iestādes. Visvairāk pārstāvēto iestāžu ir no Latvijas (27) un Krievijas (20). Lietuvu, Rumāniju, Poliju un Turciju pārstāv 5 dažādu zinātnisko iestāžu zinātnieki. Kopīgais konferences rakstos apstiprinātais rakstu skaits ir 227 no 289 pieteiktajiem. Latviju pārstāvošo pirmo autoru skaits ir 47% no kopējā skaita. Kopīgais autoru un līdzautoru skaits ir 474. Jāatzīmē, ka pagājušajā, 14 konferencē piedalījās 13 valstu pārstāvji ar 136 raksta krājumā iekļautajiem rakstiem. Šajā gadā liela aktivitāte bija no Ķīnas Tautas republikas, Itālijas, Turcijas, Rumānijas un Slovākijas zinātniekiem.

Tas izskaidrojams ar to, ka konference kļūst atpazīstamāka ar tajā aplūkotajiem jautājumiem un publicēto krājumā iekļauto rakstu pieaugošo kvalitāti. Jau trešo gadu visi raksti, kas iekļauti konferences rakstu krājumā, tiek indeksēti SCOPUS datu bāzē, kas ir ļoti nozīmīgi ,īpaši jaunajiem zinātniekiem.

Lai uzturētu un palielinātu konferences un konferences rakstu prestižu, neiztikt bez rakstu recenzentiem. Rakstu recenzēšanā dalību ņēmuši 179 recenzenti no 18 valstīm, savas jomas speciālisti. Vismaz 2 recenzenti izvērtēja katru iesniegto rakstu.

Jubilejas konference nozīmīga arī ar to, ka pirmo reizi tās plenārsēde notika LLU Aulā, jo fakultātei nav tādas telpas, kas varētu uzņemt visus konferences dalībniekus. Konferences darbs notika 7 dažādās sekcijās, kurās pārstāvēts inženierzinātņu spektrs, kas nepieciešams lauku attīstībai. Šeit var atrast pētījumus par materiāliem, motoriem, enerģētiku un automatizāciju, augsnes apstrādi un biomasas ieguvi, emisiju un lopkopību, konstrukcijām un procesu modelēšanu. Vienas sekcijas darbs veltīts aktuāliem jautājumiem par jauno inženieru sagatavošanu un lauksaimniecības ekonomiku.

Ceru, ka konferences laikā iegūtās atziņas palīdzēs lauksaimniecības inženierzinātnes attīstībā Latvijā, veicinās starpvalstu zinātnieku kontaktus kopēju problēmu risināšanā.

Konferences Programmas komitejas vadītājs
Dr.inž. Aivars Āboltiņš

Pievienots 28/05/2016