Pārlekt uz galveno saturu

Izcilības diplomus saņems piecas LLU absolventes

Attēla autors: No LLU arhīva

2017. gada vasarā Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU) absolvēs 720 studenti un maģistranti, no tiem piecas studentes – Edīte Eihvalde, Zane Osīte, Anete Ralle, Alise Rozentāle un Rūta Stumpe, kuras saņems izcilības jeb "sarkanos" diplomus.

Jau šo sestdien, 19. jūnijā, izlaidums Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes (ESAF) absolventiem, kuru vidū ir trīs no piecām LLU 2017. gada izcilniecēm.

Anete Ralle, kura pirms studiju uzsākšanas mācījusies Aizputes vidusskolā, studijas turpinājusi ESAF studiju programmā "Komercdarbība un uzņēmuma vadība". Četru studiju gadu laikā studentes vidējā svērtā atzīme bijusi 8,8. Anete izstrādājusi noslēguma darbu "SIA "Armario" šūšanas ražotnes izveides biznesa plāns", ko aizstāvējusi uz 9 ballēm, iegūstot profesionālo bakalaura grādu.

Zane Osīte, kura vidējo izglītību ieguvusi Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā, turpinājusi izglītoties ESAF studiju programmā "Komercdarbība un uzņēmuma vadība". Zanes vidējā svērtā atzīme studiju laikā sasniedza 8,8 balles. Studente, profesionālā bakalaura grāda iegūšanai, izstrādājusi noslēguma darbu "SIA “Infigo” darbības uzsākšanas biznesa plāns", kas novērtēts ar 9 ballēm.

Edītei Eihvaldei, kura mācījusies Dobeles Valsts ģimnāzijā un studijas turpinājusi ESAF studiju programmā "Ekonomika", vidējā svērtā atzīme studiju laikā bija 9,1 balles. Bakalaura darbā Edīte pētījusi rentabilitātes un to ietekmējošo faktoru analīzi SIA "Agro Kaķenieki" un saņēmusi augstāko vērtējumu – 10 balles, un ieguvusi sociālo zinātņu bakalaura grādu ekonomikā.

Rūta Stumpe absolvējusi Rīgas Pārtikas ražotāju vidusskolu un studijas turpinājusi Tehniskajā fakultātē studiju programmā "Mājas vide izglītībā", kur vidējā atzīme studiju laikā bijusi 9,4 balles. Viņa bakalaura darbā pētījusi viedierīču izmantošanu skolēnu mācību sasniegumu veicināšanā Mājturības un tehnoloģiju un Vizuālās mākslas mācību stundās 6. klasē. Studentes veikto pētījumu komisija novērtējusi ar 10 ballēm, piešķirot profesionālo bakalauru izglītībā.

Alise Rozentāle vidējo izglītību ieguvusi Rīgas Teikas vidusskolā, studijas turpinājusi Pārtikas tehnoloģijas fakultātes studiju programmā "Pārtikas produktu tehnoloģija", kur vidējā svērtā atzīme viņai bijusi 9,1. Studente ieguvusi inženiera grādu pārtikas un dzērienu tehnoloģijā, izstrādājot bakalaura darbu "Sūkalu pārstrādes uzņēmuma projekts" un saņēmusi 10 balles.

"Sarkanais diploms rāda, ka students studiju darbu vairāku gadu garumā visaugstākajā līmenī veicis uzcītīgi un ar iekšējo prieku, un pārliecību. Tas parāda viņa attieksmi pret studijām, pret sevi un universitāti, kā arī apkārtējiem demonstrē mērķtiecīgu akadēmisko darbu. Tas ir apbalvojums ne tikai universitātei, mācībspēkiem, bet galvenokārt pašam sev - kpar izcili veiktiem studiju pienākumiem. Mēs esam lepni, ka mums ir šādas absolventes, kas parādījušas tik labu sniegumu, kas nenoliedzami nākotnē viņām atmaksāsies, gan darba devēja vai darba ņēmēja statusā," komentē LLU studiju prorektors Aigars Laizāns.

Izcilās absolventes izlaidumos tiks sveiktas ārpus kārtas un viņas pirmās saņems dokumentus par augstākās izglītības iegūšanu sarkanos vākos, kā arī pateicības no LLU rektores un fakultātes par augsto sasniegumu studijās.

LLU izcilības diplomu pasniedz absolventiem, kuriem studiju laikā vismaz 75 procenti no atzīmēm bijušas 9 vai 10 un nav vērtējumu, kas zemāki par 7 ballēm. Tāpat diploma pretendentam valsts eksāmeni vai studiju noslēguma darbi jāaizstāv ar 9 vai 10 ballēm. Izcilības jeb "sarkanais diploms" ir pierādījums jauniešu augstajām darba spējām, disciplīnai un nopietnajai attieksmei pret studiju darbu.

Intervijas ar katru no izcilajām absolventēm par to panākumiem studijās un nākotnes plāniem varēsiet lasīt jūnijā un jūlijā LLU portālā.

Pievienots 15/06/2017