Pārlekt uz galveno saturu

Nāc studēt enerģētiku LLU Tehniskajā fakultātē

Attēla autors: No LLU arhīva

LLU Tehniskās fakultātes profesionālā bakalaura studiju programma „Lietišķā enerģētika” ir izteikta inženierzinātņu programma, par kuras absolventiem ir ļoti labas atsauksmes no darba devējiem enerģētikas nozarē, kā arī daudzi no tiem paši kļūst par darba devējiem, strādājot vadošajos amatos lielajos valsts enerģētikas uzņēmumos, kā arī, dibinot savas firmas, kas darbojas elektroenerģētikas, siltumenerģētikas un citās svarīgās tautsaimniecības jomās.

Studējot šajā programmā, studenti apgūst zināšanas elektroenerģijas, aukstuma un siltumenerģijas ražošanā, pārvadē un izmantošanā, alternatīvajā enerģētikā un energoekonomikā, enerģētisko iekārtu un procesu vadībā. Akcents tiek likts uz pielietojamo enerģētiku.

Elektroenerģētikas un siltumenerģētikas apguve vienā programmā veido studiju programmas „Lietišķā enerģētika” unikalitāti, jo tā ir vienīgā šāda veida studiju programma Latvijā. Tas paver ievērojami plašākas darba iespējas pēc programmas absolvēšanas.

Absolvējot programmu, vienlaicīgi tiek iegūtas divas kvalifikācijas: Profesionālais inženierzinātņu bakalaurs enerģētikā un Lauksaimniecības enerģētikas inženieris. Iegūtā kvalifikācija ļauj strādāt reglamentētajās profesijās Elektroenerģētikas nozarē, kur atbilstoši jaunākajiem noteikumiem nepieciešama profesionālā augstākā izglītība šajā jomā.

Plaša profila kvalitatīvas zināšanas un profesionālas darba prasmes enerģētikā nodrošina darba un karjeras izaugsmes iespējas dažādās ar enerģētiku saistītās struktūrās:

  • elektroenerģijas ražošanas un sadales uzņēmumos;
  • pilsētu un novadu siltumapgādes uzņēmumos;
  • koģenerācijas ietaisēs un hidroelektrostacijās;
  • privātās energofirmās;
  • ražošanas un pārstrādes uzņēmumos un daudz kur citur.

Sekmīgi studējošajiem ir iespējas pretendēt gan uz valsts, gan personālajām stipendijām.

Lietišķās enerģētikas studiju programmas absolventiem studiju laikā iegūtās profesionālās zināšanas un prasmes, kā arī izkoptās personības īpašības nodrošina iespēju konkurēt darba tirgū enerģētikas nozarē un turpināt izglītību maģistrantūrā. Iegūtā kvalifikācija absolventiem nodrošina labu orientēšanos ar profesiju saistītajos jautājumos un spēju iekļauties kā Latvijas enerģētikas inženieru darba tirgū, tā arī starptautiskajā apritē.

Iespējamās darba vietas ir gan valsts institūcijas, gan privātstruktūras, kas darbojas enerģētikas jomās.

No 130 aptaujātajiem programmas absolventiem tikai trijiem uz doto brīdi nebija pastāvīga darba. Tas liecina par absolventu augstajām iespējām atrast darbu.

Daudzi studējošie atrod savu darbavietu jau ražošanas prakšu laikā.

Studiju procesā ir iespējams piedalīties dažādās studentu apmaiņas programmās un daļu no studiju vielas apgūt universitātēs ārpus Latvijas, tādējādi arī iepazīstoties ar citu valstu kultūru un sadzīvi. Tā, piemēram, šajā gadā divi Lietišķās enerģētikas studenti apmaiņas programmā devās uz Grieķiju, kur vienu semestri studēja universitātē Salonikos.

No visa iepriekš minētā izriet, ka LLU Tehniskās fakultātes Lietišķās enerģētikas programmas absolventi iegūst augsti kvalitatīvu izglītību un absolventi būs ilgtermiņā nodrošināti ar darbu gan valsts, gan arī privātajās struktūrās.

Gaidam arī Tevi, nākamais student, mūsu pulkā!

Plašāka informācija par uzņemšanu atrodama interneta vietnē www.llu.lv sadaļā „Nāc studēt", kā arī Tehniskās fakultātes mājas lapā www.tf.llu.lv.     

Sagatavoja Raimunds Šeļegovskis,
studiju programmas "Lietišķā enerģētika" direktors

Pievienots 14/07/2017