Pārlekt uz galveno saturu

Enerģētikas studenti gūst zināšanas eksperimentālajā biogāzes ražotnē

Attēla autors: No LLU arhīva

11. oktobrī Tehniskās fakultātes (TF) Lietišķās enerģētikas programmas 2., 3. un 4. kursa studenti devās uz Siguldu, lai piedalītos seminārā par alternatīvām atjaunojamās enerģijas ražošanas iespējām, ko organizēja Baltijas Vides Forums sadarbībā ar SIA “BioRE”, Siguldas novada pašvaldību, RTU un citiem partneriem. Studenti apmeklēja arī Jaunlorupi, kurā iepazinās ar inovatīvām biobutanola ieguves un biogāzes ražošanas iekārtām.

„Biogāzes ražošana Eiropā ir plaši attīstīta, taču tam pašreiz pārsvarā tiek izmantotas īpaši audzētas lauksaimniecības kultūras (piemēram, kukurūza) vai dažādi atkritumi (kūtsmēsli, notekūdeņu attīrīšanas dūņas, organiskie sadzīves atkritumi). Semināra ietvaros tika prezentēts, kādas ir iespējas, efektivitāte un ekonomiskais pamatojums biogāzes ražošanai no zāles biomasas un klausītāji tika iepazīstināti ar biogāzes ražošanas pilotiekārtu uzbūves un darbības principiem,” stāsta studiju programmas „Lietišķā enerģētika” direktors Raimunds Šeļegovskis.

Viņš turpina, ka seminārā īpaši uzsvērts, ka biobutanols ir perspektīva biodegviela ar labākām izmantošanas iespējām nekā pašlaik izplatītākais bioetanols. Biobutanola īpašības pieļaujot arī tā piejaukšanu lielās proporcijās benzīnam. Salīdzinot ar bioetanolu, biobutanols nav korozīvs, tādēļ ir daudz ērtāk transportējams. Biobutanola ražošanas tehnoloģijas pasaulē vēl joprojām ir izstrādes stadijā.

Semināra dalībnieki prezentēja pētījumus par ražošanas tehnoloģijām biobutanola ražošanai no zāles biomasas.

Pēc semināra informatīvās daļas noklausīšanās Lietišķās enerģētikas studenti devās aplūkot Jaunlorupē uzstādīto biogāzes ražošanas pārvietojamo pilotiekārtu, ar kuru iepazīstināja SIA “BioRE” pārstāvji, kas šo iekārtu izgatavojuši. Savukārt Tehniskās fakultātes Enerģētikas institūta asoc.profesors Ainārs Galiņš palīdzējis izstrādāt iekārtas automātiskās vadības sistēmu.

„Turpat arī tika demonstrēts biobutanola ieguves process no zāles biomasas. Studenti tika iepazīstināti ar procesa atsevišķiem etapiem un tajos iegūtajiem starpproduktiem. Izvērsās aktīva studentu diskusija ar iekārtas izgatavotāju pārstāvjiem, kur studenti dalījās arī ar savām idejām par procesa organizāciju un alternatīviem biobutanola ieguves izejmateriāliem,” stāsta R. Šeļegovskis.

„Aizvadītais pasākums papildināja Lietišķās enerģētikas studentu apgūstamās zināšanas alternatīvajā enerģētikā, kā arī kalpoja kā labs reāli eksistējošs uzskates līdzeklis studiju kursa „Bioenerģētika” apguvei. Laikā, kad enerģētikas attīstības virzieni pasaulē lielu uzsvaru liek uz atjaunīgās enerģijas ieguvi un izmantošanu, kā arī mūs aptverošās vides sakārtošanu, šādas zināšanas nākotnē būs noderīgas jaunajiem enerģētikas nozares inženieriem, kuriem nāksies pašiem meklēt un ieviest dažādus ekoloģiskus enerģijas ieguves un izmantošanas risinājumus,” skaidro R. Šeļegovskis.

Pievienots 17/10/2017