Pārlekt uz galveno saturu

Apbalvoti Gada balvas - 2017 laureāti enerģētikā

Attēla autors: AS "Latvenergo"

14. decembrī tika apbalvoti Latvijas Zinātņu akadēmijas un AS “Latvenergo” rīkotā ikgadējā konkursa Gada balva laureāti. Viens no laureātiem Dr.sc.ing. Toms Komass par nozīmīgiem pētījumiem vēja enerģētikā. Toms Komass LLU TF Enerģētikas institūtā izstrādāja un aizstāvēja promocijas darbu “Vertikālās ass vēja rotora energoefektivitātes uzlabošana ar spārnu leņķa aktīvo regulēšanu”.

AS “Latvenergo” sadarbībā ar LZA pasniedz Gada balvu par zinātniskajiem sasniegumiem, lai motivētu Latvijas zinātniekus veikt pētījumus, īpaši lietišķos pētījumus enerģētikas attīstības un inovāciju vides veicināšanai.

Svinīgajā pasākumā Gada balvas laureātus sveica Dr.sc.ing. Āris Žīgurs, AS "Latvenergo” Galvenais izpilddirektors, un Dr.habil.art. Ojārs Spārītis, Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents.

Apbalvošanas ceremonijas atklāšanā Āris Žīgurs teica: “Šobrīd enerģētikas nozare Latvijā un pasaulē piedzīvo ļoti lielas pārmaiņas. Ne vienmēr sabiedrība pilnībā izprot procesus, kas norisinās enerģētikas nozarē. Tādēļ vēlos aicināt gan studentus, gan pieredzes bagātos enerģētiķus, izmantot savas zināšanas un vienlaikus arī domāt par to, kā vienkāršā, saprotamā valodā stāstīt sabiedrībai gan par savu veikumu, gan par būtiskām lietām enerģētikas nozarē tā, lai procesu mijiedarbības izpratne attīstās sabiedrībā kopumā. Zinātnes straujajai attīstībai īsti nav nozīmes, ja mēs to nespējam izskaidrot.”

Ojārs Spārītis: “Šobrīd pasaulei nepieciešama jauna domāšana, kas spētu atteikties no fosilās industrijas. Ir nepieciešams pāriet uz inovatīviem enerģijas avotiem, to racionālu un ekonomisku izmantošanu. Tādēļ zinātnei enerģētikas nozarē ir ļoti svarīga loma resursus saudzējošu metožu atklāšanā un alternatīvas enerģijas ieguves metožu atklāšanā un apgūšanā. Tādēļ mums, Latvijas Zinātņu akadēmijai, ir liels prieks būt Latvenergo partnerim Gada balvas pasniegšanā, atbalstot gan studentus, gan pieredzes bagātos enerģētiķus.”

Galveno – profesora A. Vītola vārdā nosaukto Gada balvu par izcilu mūža ieguldījumu Latvijas enerģētikā saņēma Dr.sc.ing. Maija Rubīna, Rīgas pilsētas energoapgādes ekspertu konsultatīvās padomes priekšsēdētāja un RTU docente. Balva piešķirta par darbu kopu “Sistēmiskā siltumapgādes kompleksa optimizācija un energoefektivitātes palielināšana”, kā arī par ieguldījumu enerģētikas jomas uzņēmumos un institūcijās.

Gada balvu par nozīmīgu devumu enerģētikā šogad saņēma:

  • Dr.sc.ing. Aleksandrs Dolgicers, RTU asoc. profesors par darbu kopu “Vieda aizsardzība viedām energosistēmām”;
  • Dr.sc.ing. Oskars Krievs, RTU profesors par zinātniskajiem pētījumiem virzienos enerģētika un elektrotehnika, statiskie elektroenerģijas plūsmas regulatori un aktīvie filtri, energoelektronikas pārveidotāji atjaunīgajiem energoresursiem un ūdeņraža kurināmā elementiem.

Balvas par panākumiem enerģētikā jaunajiem zinātniekiem 2017. gadā saņēma:

  • Mg.sc.ing. Edīte Bieļa-Dailidoviča par promocijas darbu “Energosistēmu relejaizsardzības un pretavārijas automātikas virtuāli-reālā laboratorija un tās izmantošanas piemēri”;
  • Dr.sc.ing. Inga Iļjina par promocijas darbu “Ierobežojumu un atbalsta ietekme uz elektroenerģijas tirgu, cenu un režīmiem”;
  • Dr.sc.ing. Toms Komass (LLU TF) par promocijas darbu “Vertikālās ass vēja rotora energoefektivitātes uzlabošana ar spārnu leņķa aktīvo regulēšanu”;
  • Dr.sc.ing. Oļegs Sļiskis par promocijas darbu “Elektropārvaldes līniju būvniecībā izmantojamo metālkonstrukciju zibensizturības novērtējuma metodoloģija”.

Pilna AS "Latvenergo" preses relīze: https://www.latvenergo.lv/lat/Jaunumi/preses_relizes/12093-apbalvoti-gada-balvas-laureati-energetika-un-studiju-diplomdarbu-konkursa-uzvaretaji

Pievienots 16/12/2017