Pārlekt uz galveno saturu

Sākusies pieteikšanās Arvīda Leppika vārdiskai balvai

Attēla autors: No LLU arhīva

Latvijas Lauksaimniecības universitāte līdz 1. aprīlim aicina pieteikt zinātniekus Arvīda Leppika vārdiskās balvas lauksaimniecības inženierzinātnē, kas tiek pasniegta par ieguldījumu lauksaimniecības inženierzinātnes attīstībā pasaules un Latvijas mērogā, kā arī par zinātniskajām publikācijām vispāratzītos zinātniskos izdevumos (t.sk. Scopus un Web of Science datubāzēs).

Pretendentus balvas konkursam var izvirzīt Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) fakultāšu domes, Latvijas Lauksaimniecības un Meža Zinātņu akadēmijas (LLMZA) locekļi un zinātnisko institūtu zinātniskās padomes.

Lai pieteikties konkursā, balvu pretendentiem līdz 2019. gada 1.aprīlim jāiesniedz pieteikums LLU Zinātnes un projektu attīstības centrā, Jelgavas pilī, 189. telpā, Lielā ielā 2, Jelgava, LV-3001, pievienojot šādus dokumentus - LLU fakultāšu domes, LLMZA locekļu, zinātnisko institūtu zinātnisko padomju ieteikumu, kurā dots koncentrēts balvas pretendenta darba vērtējums un zinātnieka raksturojums, pretendenta zinātniskās darbības kopsavilkumu, zinātnisko publikāciju sarakstu un autora dzīves un darba gājumu (Curriculum vitae).

Jā atzīmē, ka balvu piešķir reizi mūžā no zinātnieku kolektīva izvirzītam vadošajam zinātniekam. Balvas laureāts saņem diplomu un vienreizēju izmaksu profesora mēnešalgas apmērā.

Konkursa nolikums

Pievienots 28/01/2019