Pārlekt uz galveno saturu

Pieredze konferencē par tendencēm matemātikas izglītībā universitātēs

No 5. līdz 8.februārim LLU Matemātikas katedras lektore-pētniece Anna Vintere piedalījās 18. Starptautiskajā lietišķās matemātikas konferencē APLIMAT 2019, kas notika Slovākijas Tehnoloģiju universitātē Bratislavā.

Konferences mērķis bija sniegt iespēju visiem interesentiem prezentēt savus zinātniskos sasniegumus starptautiskā forumā, nodrošināt neformālas diskusijas starp kolēģiem par kopīgiem jautājumiem un problēmām, kā arī uzsākt sadarbību, lai rastu inovatīvus risinājumus konstruktīvā dialogā starp matemātiķiem vai arī sadarbībā ar citu nozaru speciālistiem, īpašu uzmanību veltot matemātisko metožu lietošanai inženierzinātnēs.

Konferences tematika bija ļoti plaša un tā ietvēra dažādas matemātikas apakšnozares: algebra un ģeometrija, diferenciālvienādojumi, finanšu un aktuāra matemātika, modelēšana inženierzinātnēs, statistiskās metodes u.c. Taču vislielākā interese konferences dalībniekiem bija par sekciju: Jaunās tendences matemātikas izglītībā universitātēs, kurā ziņojumu sniedza arī LLU pārstāve Anna Vintere. Plaši apmeklēta bija arī sekcija Matemātika un māksla.

Konferencē tika prezentēts Eiropas Inženierzinātņu izglītības Matemātika darba grupas (SEFI) iniciētais projekts DrIVE-MATH par jaunu matemātikas mācīšanas paradigmu, kas ietver tādu stratēģiju ieviešanu, kā uz problēmām balstītu mācīšanos, mācīšanos darot un EduScrum - pedagoģisku pieeju, kas veicina aktīvu mācīšanos caur reālām inženiertehniskām problēmām.

Jāatzīmē, ka jaunākās tendences matemātikas izglītībā saistās galvenokārt ar informācijas tehnoloģiju un dažādas matemātiskās programmatūras lietojumu matemātikas studijās. Vairāki ziņojumi bija veltīti GEOGEBRA lietojumam, skaitliskajām metodēm, kā arī satura un aprēķinu rezultātu vizualizācijai. Pie tam, lai nodrošinātu dziļāku izpratni par diferenciālvienādojumiem un to lietojumu praktisku inženiertehnisku problēmu risināšanā, tiek rekomendēts inženierzinātņu studiju programmās iekļaut diferenciālvienādojumu un skaitlisko metožu integrēto kursu.

Konferencē tika apspriesti arī tādi matemātikas studiju procesa organizācijas jautājumi, kas aktuāli arī LLU. Kā piemēru var minēt to, ka vairākas matemātikas apakšnozares apvienotas vienā priekšmetā, kas ierobežo studentu spēju izsekot pārejai no vienas tēmas uz citu un izprast saikni starp tām.

Vairāk informācijas par konferenci: http://evlm.stuba.sk/APLIMAT/indexe.htm.

Dalība 18. Starptautiskajā lietišķās matemātikas konferencē APLIMAT 2019 tika īstenota LLU programmas “Zinātniskās kapacitātes stiprināšana LLU” projekta Nr. Z32 "Didaktiskā modeļa izveide matemātikas studiju transformēšanai uz izglītību ilgtspējīgai attīstībai" ietvaros.

Pievienots 11/02/2019