Pārlekt uz galveno saturu

TF vadošais pētnieks Dainis Viesturs saņem LLU vārdisko balvu

2019. gadā par nozīmīgu ieguldījumu zinātnes attīstībā sumināts izcils LLU zinātnieks – Tehniskās fakultātes vadošais pētnieks Dainis Viesturs. Viņam piešķirta Arvīda Leppika LLU zinātnieku vārdiskā balva lauksaimniecības inženierzinātnē.  

LLU Tehniskās fakultātes vadošais pētnieks Dainis Viesturs šobrīd pārstāv Lauksaimniecības tehnikas institūta Ulbrokas zinātnes centru, bet savu zinātnisko darbību sācis 1969. gadā toreizējā Latvijas Lauksaimniecības mehanizācijas un elektrifikācijas zinātniski pētnieciskajā institūtā. Sākotnēji veicis pētījumus par graudu zuduma samazināšanas iespējām novākšanas laikā un labības novākšanas tehnoloģiju salīdzinošus pētījumus. Vēlāk pievērsies laukkopības tehnoloģiju analīzes metodes izstrādāšanai, kas ļauj atrast konkrētajiem saimniecības apstākļiem atrast optimālu tehnoloģijas izmantošanas variantu. Pētījis ar tehnikas ekoloģisko ietekmi uz vidi. Turklāt pētījums vēl joprojām turpina.

Deviņdesmito gadu sākumā piedalījies Lauksaimniecības ministrijas koordinētās Reģionālās mašīnbūves programmas sagatavošanā un īstenošanā, kuras ietvaros institūts bija iesaistītas tehnikas ražošanā, kas bija nozīmīgs faktors daudzu Latvijas zemnieku saimniecību darbības sākumam.  Par šo darbu D. Viesturs ar kolēģiem saņēmis arī Sējēja balvu.

Paralēli kopš 1989. gada sācis pedagoģisko darbu LLU Tehniskajā fakultātē, kā arī veicinājis institūta integrāciju universitātē.

D. Viesturs Arvīda Leppika vārdisko balvu un kolēģu apsveikumus saņēmis starptautiskās konferences “Engineering for Rural Development 2019” plenārsēdes ietvaros.

LLU zinātnieku vārdisko balvu mērķis ir veicināt LLU labāko zinātnieku fundamentālos pētījumus noteiktās zinātnes nozarēs. Vienu reizi piecos gados LLU zinātnieku vārdiskās balvas piešķir šādās zinātnes nozarēs: Jāņa Āboliņa balva inženierzinātnē, pārtikas produktu tehnoloģijā; Eižena Ostvalda balva mežzinātnē; Alberta Krastiņa balva informācijas tehnoloģiju zinātnē; Jāņa Bērziņa balva lopkopības zinātnē; Jāņa Berga balva agronomijas zinātnē; Benjamiņa Treija balva ekonomikas zinātnē; Viļa Skārda balva inženierzinātnēs, ūdenssaimniecībā un būvniecībā; Arvīda Leppika balva inženierzinātnēs, lauksaimniecības mehanizācijā; Ludviga Kundziņa balva veterinārmedicīnā.

Pievienots 06/06/2019