Pārlekt uz galveno saturu

18. starptautiskā zinātniskā konference “Inženierzinātne lauku attīstībai"

Attēla autors: A. Kaķītis

No 22. līdz 24. maijam Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Tehniskajā fakultātē notika 18. starptautiskā zinātniskā konference “Engineering for Rural Development", kas pulcēja zinātniekus un nozaru pārstāvjus gan no Latvijas, gan citām valstīm, lai prezentētu jaunāko pētījumu atziņas inženierzinātnēs un analizētu to ietekmi uz lauku attīstību.

Konferences mērķis bija jaunāko pētījumu prezentēšana un diskusiju veicināšana par lauksaimniecības inženierzinātņu, enerģētikas, jaunāko tehnoloģiju un mašīnu ražošanas tematiem, kā arī jauno inženierkadru sagatavošanas problēmām un dažādu ekonomisku problēmu risināšana, kas saistīta ar inženierzinātnēm. Konferences sekmīgai norisei un sagatavošanai piedalījušies gandrīz 800 dalībnieki - gan kā zinātnisko rakstu autori, programmas komitejas locekļi, gan recenzenti.

Kopumā konferencē piedalījās pārstāvji no 23 valstīm. Vislielākais iesniegto rakstu autoru un līdzautoru skaits skaits bija no Krievijas (317), Latvijas (297), Ukrainas (78), Polijas (74), Rumānijas (51), Čehijas (48), Itālijas (30), Lietuvas (29) un Ungārijas (20). Konferencē pārstāvētas 153 iestādes un organizācijas - ne tikai augstskolas, bet arī dažādi institūti, kuri nodarbojas ar zinātniskajām izstrādēm. Konferences darbs tika organizēts 7 paralēlās sekcijās. Jāatzīmē, ka konferencei tika pieteikti un iesūtīti 399 raksti, no kuriem apstiprināti 288, kuri arī iekļauti konferences rakstu krājumā.

Lai veicinātu konferences rakstu krājuma kvalitāti (izdevums iekļauts Elsevier SCOPUS un Thomson Reuters Web of Science datu bāzēs), katru rakstu recenzēja vismaz 2 dažādi recenzenti, no kuriem viens bija citas valsts zinātnieks. Kopumā rakstus recenzēja 224 recenzenti.

Pievienots 15/07/2019