Pārlekt uz galveno saturu

Viesprofesors no Polijas vadīs vieslekciju par INDUSTRY 4 konceptu

Attēla autors: No LLU arhīva

Šogad Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) uzsākts Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansēts projekts “LLU akadēmiskā personāla pilnveidošana” (8.2.2.0/18/A/014), kā ietvaros Tehniskajā fakultātē janvārī darbu uzsāka viesprofesors no Polijas Mirosław Rucki.

Dr.hab.eng. Mirosław Rucki ir Mehānikas fakultātes profesors Radomas Tehniskajā universitātē, viņa zinātniskās intereses galvenokārt ir metroloģijas un mērīšanas sistēmu jomā. M. Rucki ir dažādu starptautisku organizāciju, piemēram, Eiropas Precīzās inženierijas un nanotehnoloģiju biedrības, ENBIS (Eiropas Biznesa un rūpnieciskās statistikas tīkla) un IAAM (Starptautiskā viedo materiālu asociācijas) loceklis. Mirosław Rucki ieguva doktora grādu 1999. gadā un strādāja Poznaņas Tehniskajā universitātē. 2012. gadā viņš ieguva habilitētā inženierzinātņu doktora grādu. Laikā no 2005. līdz 2010. gadam M. Rucki piedalījās CEEPUS apmaiņas programmā (Centrāleiropas apmaiņas programma universitāšu studijām), apmeklējot ar lekcijām 8 universitātes 6 Austrumeiropas valstīs.

Projekta ietvaros prof. M. Rucki gatavo studiju kursu Industry 4.

10. martā pl. 11:30 TF 429. auditorijā tiek organizēta lekcija “Concept of Industry 4”, ko Tehniskās fakultātes studentiem un docētājiem lasīs prof. M. Rucki. Tiek gaidīts ikviens interesents arī no citām fakultātēm. Noslēgumā būs iespējams diskutēt par mūsdienu ražošanas attīstības tendencēm un jauniem tehnoloģiskajiem izaicinājumiem ceturtās industriālās revolūcijas kontekstā.

Ārvalstu viesprofesoru piesaiste ir viena no projekta “LLU akadēmiskā personāla pilnveidošana” aktivitātēm, kura mērķis ir LLU akadēmiskā personāla attīstība studiju procesa kvalitātes pilnveidošanai, uzlabojot kompetences, sadarbību ar industriju un piesaistot doktorantus aktivitātēm. Projekta īstenošanas gaitā plānots uzlabot LLU sniegumu un stiprināt akadēmisko personālu universitātes sešos stratēģiskās specializācijas studiju virzienos. Katrā no virzieniem tiek plānota akadēmiskā personāla apmācība un stažēšanās pie komersantiem, kā arī doktorantu un ārvalstu akadēmiskā personāla piesaistīšana, lai veicinātu cilvēkresursu atjaunotnes un pēctecības plānu īstenošanu.

Projekta īstenošanai LLU ieguvusi Eiropas Sociālā fonda finansējumu 1.34 milj. EUR apmērā, bet projekta kopējās izmaksas ir 1.58 milj. EUR. Projekta aktivitāšu īstenošana sākusies 2019. gada 1. janvārī un noslēgsies 2021. gada 31. decembrī.

logo

 

Pievienots 02/03/2020