Pārlekt uz galveno saturu

Informācija par TF izlaidumu 2020. gada 19. jūnijā

Attēla autors: No LLU arhīva

Sveiciens 2020. gada absolventiem!

Ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus, šogad izlaidumi plānoti neierastā veidolā – klātienē LLU Aulā būs iespēja atrasties tikai absolventiem un dažiem universitātes un fakultāšu vadības pārstāvjiem. Lai nepārsniegtu pieļaujamo cilvēku skaitu telpās, dažās fakultātēs šovasar būs divi izlaidumi, turklāt nevienā izlaidumā nebūs iespējams klātienē piedalīties absolventu ģimenēm un draugiem. Tādēļ izlaidumus varēs attālināti vērot tiešraidē universitātes mājas lapā un Facebook lapā, kas dos iespēju viesiem būt netieši kopā ar savu absolventu.

Arī TF 114 absolventus nevaram "izlaist" vienā pasākumā, tāpēc mums 19. jūnijā būs divi izlaidumi: plkst. 11:00 Tehniskās fakultātes augstākā līmeņa studiju absolventu (maģistru) izlaidums, bet plkst. 12:00 Tehniskās fakultātes pamatstudiju absolventu izlaidums.

Tāpēc katru dienu sekojiet informācijai šajā rakstā - tiklīdz tiks aktualizēts pasākuma scenārijs, tas tiks atspoguļots arī šeit.

Vēl viens Copy-Paste no raksta LLU lapā: " Lūgums mūsu absolventiem Jelgavas pilī ierasties bez viesiem un ziediem (viesi pils telpās netiks ielaisti) un izlaidumu laikā ievērot visas Jelgavas pilī izvietotās norādes, nedrūzmēties, ievērot 2 m distanci un izturēties atbildīgi pret saviem kolēģiem. Šogad īpašs lūgums atteikties no ziedu dāvināšanas un savus apsveikumus izteikt tikai mutiski."

Kā tas viss izskatīsies un notiks? Pagaidām nezinu :) Bet ieskatu varēs gūt, ja apskatīsimies kādu no citu fakultāšu izlaidumiem tiešraidē universitātes mājas lapā vai Facebook lapā (Facebook lapā arī ierakstā). Arī es "pašpikošu"... Īpaši jāapskatās, kā tiks realizēta diplomu "pašpaņemšana", jo pasniegšana no rokas rokā dēļ 2 metru distancēšanās noteikumiem ir aizliegta. Piedodiet, bet arī rokas šogad nepaspiedīsim...

Sāku rakstīt to, ko jau varu uzrakstīt :)

Maģistri

Absolventi uz izlaidumu aulā ierodas individuāli pa Dienvidu kolonādes durvīm. No 10:15 var sākt parakstīties par diplomu saņemšanu pils aulas foajē. Pēc parakstīšanās var doties uzreiz aulā ieņemt vietu, bet var arī pastaigāties. Vietas aulā var brīvi izvēlēties (dekāna vietnieki absolventus pakoriģēs). To pietiks visiem :) Krēsli izkārtoti pa visu aulu 2 metru attālumā cits no cita:

Aula

11:00 skan fanfāras. Zālē ienāk LLU studiju prorektors, dekāns, maģistra studiju programmu direktori.

Dekāns atklāj svinīgo pasākumu. Latvijas Valsts himna, LLU himna (šoreiz ieteicams dziedāt līdzi tikai "domās"). Dekāna uzruna ar informāciju par šā gada absolventiem.

Pasākuma vadītāja aicina saņemt diplomus (pēc saraksta - vispirms inženierzinātņu maģistri, tad pedagoģijas maģistri un visbeidzot karjeras konsultanti). Diplomus un žetonus absolventi paņem no galdiņa (pie skatuves), pagriežas uz skatītāju pusi, ietur pauzi, lai viņu var nofotografēt (uz LLU banera un karogu fona - Latvijas, LLU, fakultātes) un iet uz vietu. Pēc diplomiem absolventi iet no loga puses un atgriežas pa vidus eju, lai ceļi nekrustojas...

Kad visi būs saņēmuši diplomus, apliecinot, ka esat ieguvuši maģistra grādu, tiksiet aicināti ar kreiso roku pārlikt cepures pušķi no labās uz kreiso pusi.

Muzikālais priekšnesums.

Nekādi apsveikumi ar puķēm netiek organizēti, tikai runas, ja kāds tādas grib teikt. Ne prezidijam, ne mācībspēkiem studenti puķes nedod! Mācībspēkus dekāns ir lūdzis izlaiduma dienā būt savos darba kabinetos.

Fakultātes himna (šoreiz ierakstā). Domās dziedam līdzi...

Pasākuma vadītājas un dekāna noslēguma vārdi.

Ierakstā skan Gaudeamus.

Maršiskas mūzikas pavadījumā absolventi atstāj aulu (dekāns un mācībspēki no aulas neiziet) - caur foajē, otrā stāva gaiteni, vītņu kāpnēm uz pils iekšpagalmu. Tur, pils parkā vai autostāvvietā jau var tikties ar radiem un draugiem, ja kādi tomēr atbraukuši apsveikt. Dodoties ārā no aulas, lūgums ievērot distancēšanos no pamatstudiju absolventiem, kuri foajē būs sākuši parakstīties par diplomu saņemšanu.

Pamatstudiju absolventi

Absolventi uz izlaidumu aulā ierodas individuāli pa Dienvidu kolonādes durvīm. No 11:00 var sākt parakstīties par diplomu saņemšanu pils aulas foajē. Pēc parakstīšanās var pastaigāties, jo jāgaida, kad no aulas izies maģistri un tiks veikta aulas vēdināšana un krēslu dezinfekcija. Vietas aulā varēs brīvi izvēlēties (dekāna vietnieki absolventus pakoriģēs). To pietiks visiem :) Krēsli izkārtoti pa visu aulu 2 metru attālumā cits no cita.

12:00 skan fanfāras (bet varbūt tomēr 12:10 vai 12:15, kad būs izgājuši no aulas maģistri un zāle sakārtota). Zālē ienāk LLU studiju prorektors, dekāns, pamatstudiju programmu direktori.

Dekāns atklāj svinīgo pasākumu. Latvijas Valsts himna, LLU himna (šoreiz ieteicams dziedāt līdzi tikai "domās"). Dekāna uzruna ar informāciju par šā gada absolventiem.

Pasākuma vadītāja aicina saņemt diplomus (pēc saraksta - vispirms Lauksaimniecības inženierzinātnes absolventi, tad  Lietišķās enerģētikas, Mašīnu projektēšanas un ražošanas, Mājas vides izglītībā, Tehniskā eksperta absolventi, un saldajā ēdienā - pirmie studiju programmas Dizains un amatniecība absolventi). Diplomus un žetonus absolventi paņem no galdiņa (pie skatuves), pagriežas uz skatītāju pusi, ietur pauzi, lai viņu var nofotografēt (uz LLU banera un karogu fona - Latvijas, LLU, fakultātes) un iet uz vietu. Pēc diplomiem absolventi iet no loga puses un atgriežas pa vidus eju, lai ceļi nekrustojas...

Kad visi būs saņēmuši diplomus, apliecinot, ka esat ieguvuši augstāko izglītību, tiksiet aicināti ar kreiso roku pārlikt cepures pušķi no labās uz kreiso pusi.

Muzikālais priekšnesums. Pirms tam būs arī pēc aptuveni 40 diplomu saņemšanas.

Nekādi apsveikumi ar puķēm netiek organizēti, tikai runas, ja kāds tādas grib teikt. Ne prezidijam, ne mācībspēkiem studenti puķes nedod! Mācībspēkus dekāns ir lūdzis izlaiduma dienā būt savos darba kabinetos.

Fakultātes himna (šoreiz ierakstā). Domās dziedam līdzi...

Pasākuma vadītājas un dekāna noslēguma vārdi.

Ierakstā skan Gaudeamus.

Maršiskas mūzikas pavadījumā absolventi atstāj aulu (dekāns un mācībspēki no aulas neiziet) - caur foajē, otrā stāva gaiteni, vītņu kāpnēm uz pils iekšpagalmu. Tur, pils parkā vai autostāvvietā jau var tikties ar radiem un draugiem, ja kādi tomēr atbraukuši apsveikt.

 

Dekāns Ilmārs Dukulis

Pievienots 15/06/2020