Pārlekt uz galveno saturu

TF studentu un maģistrantu zinātniskā konference

Attēla autors: No LLU arhīva

22. aprīlī karjeras konsultantu, inženierzinātņu un pedagoģijas sekcijās notika TF studentu un maģistrantu zinātniskā konference, kur kopumā tika prezentēti 35 raksti par dažādām tēmām.

 

Konferenču raksti ir apskatāmi TF mājas lapā: https://www.tf.llu.lv/lv/studentu-zinatniskas-konferences

IMI

12 rakstus prezentēja karjeras konsultantu sekcijā, kur tika diskutēts par karjeras izglītības atbalsta nodrošināšanu sākumskolā, pamatskolā, vidusskolā, kā arī par mužilgo karjeras atbalstu. Tika runāts par pašizaugsmi, pašefektivitātes veicināšanu, par karjeras izvēles motivāciju.

7 rakstus prezentēja inženierzinātņu sekcijā, kur tika aptverti pētījumi enerģētikas, mašīnu projektēšanas un spēkratu izpētes jomās.

16 rakstus prezentēja pedagoģijas sekcijā, kur tika runāts par dažādu prasmju veicināšanu pirmsskolā, sākumskolā un pamatskolā. Diskutēts par valsts aizsardzības mācībām, digitālo tehnoloģiju izmantošanu mācībās, speciālo izglītību un profesionālo pilnveidi māsu un viesmīlības speciālistu profesijās, kā arī par pieaugušo izglītību.

TF studentu un maģistrantu zinātniskā konferencē piedalījās gan mācībspēki, gan maģistranti, kas apliecina pētījumu aktualitāti. Studenti ir enerģijas pilni un pārliecināti, ka spēs savlaicīgi izstrādāt kvalitatīvus un aktuālus maģistra darbus.

 

Pievienots 25/04/2022