Pārlekt uz galveno saturu

Aicinām iesniegt rakstus MDPI žurnāla “Applied Sciences” speciālizdevumam “Novel Developments in Agricultural Machinery and Technology"

Attēla autors: No LLU arhīva

Līdz 2023. gada 31. decembrim zinātnieki aicināti iesniegt orģinālrakstus zinātniskajam izdevumam "Novel Developments in Agricultural Machinery and Technology", kura mērķis ir informēt lasītājus par jaunākajiem progresīvajiem pētījumiem un sasniegumiem lauksaimniecības inženierzinātņu jomā ar ļoti konkrētu daudznozaru un starpdisciplināru pieeju.

Zinātnes pasaulei kļūstot arvien specializētākai, pētnieki var apmaldīties dziļajā informācijas mežā, arvien vairāk tiek izveidotas dažādas apakšnozares. Šis atvērtās piekļuves žurnāls “Applied Sciences” veltīts, lai savienotu šīs apakšnozares, lai pētnieki varētu izgriezt "mežu" un ieraudzīt apkārtējo, kā arī diezgan tālas apakšjomas un apakšnozares, lai palīdzētu vēl vairāk attīstīt savu pētījumu ar šī daudzdimensiju tīkla palīdzību.

Jaunas, interesantas iespējas un attīstības scenāriji inženierzinātņu jomā var tikt pielietoti lauksaimniecībā un tie tiek veicināti, jo pieaug nepieciešamība uzlabot labības kopējo produktivitāti, materiālo resursu, kas saistīti ar lauksaimniecību (mašīnas, materiāli un ķīmiskās vielas),  optimālu izmantošanu, energoefektivitātes palielināšanu, mašīnu un ar tām veikto darbību ietekmes uz vidi samazināšanu un risku samazināšanu nozares operatoriem.

Ir ierosinātas jaunas tehnoloģijas, piemēram, izplūdes gāzu piesārņojuma samazināšanai un ķīmisko vielu novirzes samazināšanai, spēka piedziņas efektivitātes palielināšanai, slodzei pielāgojamai pārnesumkārbas optimizācijai (inteliģentie CVT), automātiskai riepu spiediena regulēšanai, vadītāja uztverto vibrāciju slāpēšanai, transportlīdzekļu asistētai un automātiskai navigācijai un ar satelītu vadītu priekšrakstu karšu izveidei agregātu darba intensitātes automātiskai regulēšanai (mainīga ātruma regulēšana un precīzā lauksaimniecība). Pēdējā laikā daudz tiek runāts par inteliģentu jaudas pārvaldības sistēmu braukšanai un tehnikas darbināšanai, alternatīvām degvielām (sintētiskām un bio), dzinēju hibridizāciju un elektrifikāciju, robotizētām sistēmām daudziem lauksaimniecības darbiem (ravēšana, ražas novākšana utt.), mākslīgām izlūkošanas, redzes sistēmām, nanomateriāliem un aktīvās apgāšanās drošības sistēmām.

Šī īpašā izdevuma mērķis ir sniegt lasītājiem pārskatu par jaunākajiem pētījumiem un sasniegumiem lauksaimniecības inženierijas jomā, izmantojot ļoti konkrētu daudznozaru un starpnozaru pieeju. Tiek gaidīti gan teorētiskie, gan eksperimentālie pētījumi, kā arī visaptveroši apskati un aptauju dokumenti, kas ilustrē uzlabojumus, pārveidojot vai optimizējot esošās tehniskās sistēmas vai pat ieviešot, attīstot un izmantojot jaunus materiālus un mehāniskās, elektroniskās vai robotizētās tehnoloģijas, pat aizņemoties idejas no citu zinātņu nozarēm.

Pētījumos var sniegt piemērus tehniskajām sistēmām, ko izmanto jebkurā kultūraugu kultūras cikla fāzē (augsnes apstrāde, sēšana/pārstādīšana, labības kopšana un ražas novākšana) vai jebkurā pēcražas novākšanas procesā (ražas mazgāšana, sijāšana, sadalīšana porcijās, vārīšana/saldēšana, saspiešana un presēšana), uz jebkura veida kultūrām (dārzkopības, zālaugu un kokiem) un jebkuram klimatam (piemēram, mērenam vai tropiskam).

Zinātniskajam žurnālam "Novel Developments in Agricultural Machinery and Technology" piesaistīti trīs viesredaktori, kuru vidū arī Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) pārstāvis Tehniskās  fakultātes vadošais pētnieks, Dr.sc.ing. Aivars Āboltiņš, kuras zinātniskā darbība saistīta ar matemātiskās modelēšanas pielietošanu inženierzinātņu problēmu, procesu un  lauksaimnieciskās emisijas jautājumu risināšanai.

Detalizēta informācija par žurnālu un raksta iesniegšanu pieejama, izmantojot šo saiti.

“Applied Sciences” speciālizlaidums (ISSN 2076-3417). Šis īpašais izdevums pieder sadaļai "Lauksaimniecības zinātne un tehnoloģijas".

A special issue of Applied Sciences (ISSN 2076-3417). This special issue belongs to the section "Agricultural Science and Technology".

Journal Rank: JCR - Q2 (Engineering, Multidisciplinary) / CiteScore - Q2 (General Engineering).

Ir iespējamas publicēšanas maksas atlaides. Kontaktēties ar A. Āboltiņu.

Īsa informācija par žurnāu šeit.

Pievienots 12/01/2023