Pārlekt uz galveno saturu

Aizvadīta 16. starptautiskā zinātniskā konference "Rural Environment. Education. Personality / Lauku vide. Izglītība. Personība"

Attēla autors: No LLU arhīva

12. maijā Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) Tehniskajā fakultātē norisinājās 16. starptautiskā zinātniskā konference “Rural Environment. Education. Personality” REEP-2023, kurā piedalījās 40 zinātnisko rakstu autori no septiņām valstīm – Japānas, Gruzijas, Polijas, Čehijas, Latvijas, Lietuvas un Turcijas.

Konferences mērķis bija apspriest aktualitātes pedagoģijā un izcelt galvenās tendences, meklēt problēmu risinājumus un aktualizēt izaicinājumus izglītībā, karjeras un profesionālajā izglītībā, kā arī personības attīstību daudzveidīgā un iekļaujošā vidē.

Plenārsēdi atklāja pārstāvji no Tehniskās fakultātes – TF dekāns, profesors Ilmārs Dukulis, IMI asociētā profesore Nataļja Vronska un IMI profesore Baiba Briede.

Plenārsēdes laikā Sachiko Morita no Kochi universitātes Japānā runāja par interaktīvo karjeras attīstības hipotētisko modeli ar vienpakāpju un divpakāpju mācīšanos. Zinātniece konstatēja, ka jauniešu karjeras attīstībā notiek sociālo prasmju uzlabošanās un iespēju iegūšana jaunas karjeras perspektīvas izpētei un turpmākām studijām.

Turpinājumā Karel Tomsik, Katerina Tomsikova, Karel Nemejc un Karel Tomsik no Čehijas Dzīvības zinātņu universitātes Prāgā stāstīja par inovatīvu mācību tematu iekļaušanu profesionālajā lauksaimniecības izglītībā. Pētījuma ietvaros tika veikts kvalitatīvs pētījums – intervija ar izvēlēto lauksaimniecības vidusskolu vadības pārstāvjiem. Zinātnieki konstatēja, ka izglītības iestādes cenšas izmantot visus pieejamos veidus, lai uzlabotu savu pievilcību, jo inovatīvo mācību tematu iekļaušana ir ļoti svarīga.

Pēc plenārsēdes tika nolasīti 20 referāti trīs zinātniskajās sekcijās “Rural environment and career”, “Education for a Changing World” un “Personality Development in Diverse and Inclusive Environments”.

Liels paldies konferences sekciju vadītājiem Baibai Briedei, Ivetai Koklei-Narbutai un Jānim Pāvulēnam par veiksmīgu sekciju darba organizāciju un vadību.

Vēlos izteikt visdziļāko pateicību konferences organizatoru komandai un zinātniskajai komitejai par nozīmīgo ieguldījumu zinātnisko rakstu kvalitātes garantēšanā.

Tehniskās fakultātes Izglītības un mājsaimniecības institūts izsaka pateicību LBTU IT un zinātniskā aprīkojumam centra komandai, kuri nodrošināja konferences veiksmīgu darbību tiešsaistē.

Konferenci rīkoja Tehniskās fakultātes Izglītības un mājsaimniecības institūts.

 

Pievienots 15/05/2023